ЧЕТРДЕСЕТ ГОДИНА 1983 - 2023

ЧЕТРДЕСЕТ ГОДИНА 1983 - 2023
Едиција ЗАВЕТИНЕ

среда, 14. септембар 2011.

ЗБОРНИК ШУМАДИЈСКИХ МЕТАФОРА 2011


Знак препознавања

ОЧЕКУЈУЋИ ЈУБИЛЕЈ – ПОЕЗИЈА

            Ближе се двадесет пете ''Шумадијске метафоре''. Мали велики јубилеј је на дохват руку. Фестивал се одржао на ногама али је, истовремено, растао и непрестано надрастао самог себе. Сада је – без лажне скромности – једна од најзначајнијих песнич- ких манифестација међу онима које се одржавају код нас. Уз то, има и наставља да развија и димензију коју бисмо, с разлогом, могли назвати међународном. Не само да се појављује инострани гост (ове године је то позната бугарска песникиња Елка Њаго- лова) и да је стални учесник Октобарских међународних сусрета у Београду, већ и у рубрици „Дародавци“ шири представљање страних песника у врсним преводима старијих и млађих српских преводилаца. Ове године, осим нових превода са француског је- зика из заоставштине Оливере Милићевић, доносимо прегршт превода са руског Светислава Травице, са енглеског Владимира Јагличића и Данијеле Т. Богојевић, са пољског Оливера Јанкови- ћа, две преведене песме сјајног мађарског романсијера Шандора Мараија које је превела Теодора Дроздик-Поповић, као и пет пе- сама трагичног енглеског предромантичара Томаса Чатертона (убеђени да ће оне бити права књижевна посластица за литерарне сладокусце) које је превео Бојан Белић.  
                На овогодишњем конкурсу учествовало је сто шездесет троје песника, а прозаици су послали седамдесет шест прича. Наставила се „прича“ која траје неколико година: међу учесници- ма је поприличан број афирмисаних, окњижених, престижним наградама награђиваних песника, такође и песника из дијаспоре (Француска, Шведска, Немачка, Пољска...), али су ту и они млади и млађи чије представљање је од самог почетка нашег Фестивала било његова основна намера.
                Зборник је сачувао своју концепцију. Састоји се из прегр- шти малих књига. Основицу чине – очекивано – прилози награђе- них, похваљених и одабраних песника и писаца кратких прича.
                У рубрици „Баштиник“ ове године представљамо драго- ценог и, на жалост, још недовољно као таквог уоченог, песника, приповедача и сликара Јована Богићевића, преминулог прошле године, који је десетак година провео у нашпем граду.
                У рубици „Песничко даривање“, коју претварамо – нада- мо се – у песнички часопис унутар зборника – осим страних песника у преводима наших преводилаца
(то смо већ прибележи- ли), штампамо са особитим задовољством ванредну поему „Птица пепела или Предговор за ненаписану поему“ Божидара Шујице која ће се појавити у оквиру тропоемске књиге коју, после антологијске, незаслужено скрајнуте збирке Крв драгог камена, с нестрпљењем очекујемо, неколике, такође извансеријске, песме Николе Цинцара Попоског које показују, и доказују, да је овај наш, метафизички и језички у исти мах, песник сам врх савреме- не српске лирике, прегршт сјајних песама Зорана Мандића, Боја- на Белића, као и Александра Милошевића из Стокхолма и Влади- мира и Зорана Богићевића. Изузетно, ове године позвали смо тро- јицу приповедача: Радослава Недића, Бранислава Вељковића и Зорана М. Мандића који се представљају кратким причама.
Добитник повеље ''Карађорђе'' за 2010. годину најбољи је, уз Небојшу Васовића, српски песник који у дијаспори живи – Ђорђе Николић. У Зборнику он је ''покривен'' краћом студијом и неколиким песмама. Обимнију студију и шири избор његових пе- сама (укључујући и читаву поему Српска глава) читаоци ће моћи прочитати у књизи његових изабраних песама која ће засебно бити штампана овом аутору као добитнику поменуте повеље.
                Страни гост нашег Фестивала била је бугарска  песники- ња Елка Њаголова. Њене изабране песме доносимо у преводу Ристе Василевског. Приликом представљања наших издања на Октобарским међународним сусретима писаца 2010. године у Београду гости су нам били  Ана Сантоликуидо из Италије, Алек- сандар Герасимов из Русије и Славко Ђорђо Димоски из Маке- доније. Прошлогодишња победница по гласовима публике Ма- рија Миленковић је пред вама са прегршт песама које ће вас – уверен сам – убедити како се око нашег Фестивала, и не само у средини која га је изнедрила и одржава га, јате млади песници пред којима је права песничка будућност. Једна од ранијих нада – Огњен Петровић, ове године сасвим заслужено освојио је прву награду. Док тако буде – а надам се да ће то итекако потрајати – наш Фестивал је жив. И млад. Песнички у правом смислу те речи.

                                                                                          Душан Стојковић
____________________________

          САДРЖАЈ
Очекујући јубелеј – поезија, Душан Стојковић........................... ....5
Одлука жирија за поезију .................................................................7

НАЈЛЕПША ПЕСНИЧКА РЕЧ                                                         9
Непотребне компликације, Огњен Петровић, Младеновац
..........11
Номади, Весна Кораћ, Нови Сад.....................................................13
Из профила, Обрен Ристић, Књажевац...........................................15

ЛЕПОТА ПОЕЗИЈЕ
                                                                          17
Мајстор и Маргарита, Тања Милутиновић, Београд...................19
Quo vadis, Снежана Радојевић, Кула...............................................21

ПЕТНАЕСТ ОДАБРАНИХ                                                              23
Змај, Ален Алиспахић, Нови Сад....................................................25
Космичка ноћ Бранка Миљковића, Веселин
Гајдашевић, Фекетић........................................................................27
Бомбај, Љубомир Вујовић, Београд................................................29
Јефрем, Милош Јанковић, Београд.................................................31
Истина, Оливер Јанковић, Београд................................................32
Јефимија, Силвана Јанковић, Младеновац.....................................33
Пет обраћања песми, Мирослав Јозић, Смедеревска Паланка...34
Чекајући Ли Тај Поа, Владета Коларевић, Брезовац.....................37
Библиотека, Елеонора Лутхандер, Стокхолм, Шведска..............38
Јужно од Ибра, Миодраг Милуновић, Смедеревска Паланка.....39
Моја Васељена, Стоја Никчевић, Подгорица.................................41
Dreamcatcher, Ана Митрашиновић, Младеновац..........................43
Једро, Сњежана Руњић, Нови Београд...........................................44
Упамћени садржаји празничног јутра, Станислав
Стефановић, Оџаци...........................................................................45
Крађа, Саша М. Угринић, Велика Плана.......................................46

ПЕСНИЧКА НАДАХНУЋА
                                                            49
Обртни моменат, Данијела Т. Богојевић, Ваљево.......................51
Олимп, cca 400 метара над морем, Ненад Глишић, Крагујевац 52
Савршенство, Татјана Дебељачки, Ужице....................................53
Теслини голубови, Томислав Ђокић, Параћин................................54
Дах над божурима, Јелена Зарубица, Кула....................................56
Нигде ничега нема, Радмила Кованџић, Смедеревска Паланка...58
Несрећа пуна тајанства, Весна Кораћ, Нови Сад........................59
Изгубљена имена историје, Весна Кораћ, Нови Сад....................60
књига. слова. глас, Славиша Крстић, Смедеревска Паланка........62
Драга Агата, Олга Лалић - Krowicka, Дукла, Пољска..................63
Имање, Иван Лаловић, Београд.......................................................64
Географија, Драгица Миленковић, Минићево...............................65
Кнез Лазар на видовданском причешћу, Тања Милутиновић, Београд...............................................................................................66
Рађање, Ана Надина, Београд.........................................................67
Ух си ми собом, Ана Никвул, Младеновац.....................................68
Нема у свему томе баш никакве мудрости, Огњен
Петровић, Младеновац.................................................................... 69
Уз коњак & цигарете & високобуџетне премијере, Огњен Петровић, Младеновац.....................................................................72
Пропепели препелице, Снежана Радојевић, Кула...........................74
Љубимејши и дражајши Доситеју, Нена Радуловић,
Смедеревска Паланка.......................................................................75
Трен подвигу вичан, Обрен Ристић, Књажевац..............................76
Ни дана без позоришта, Обрен Ристић, Књажевац......................77
Полако зрим, Јевросима Ристовић, Београд...................................78
Моја прва љубав, Властимир Станисављевић Шаркаменац, Париз, Француска.............................................................................79
Песници увек једу бурек сами, Филип Стојановић,
Смедеревска Паланка.......................................................................80
Гротло, Биљана Тасић, Београд......................................................81

ПЕСНИЧКО ДАРИВАЊЕ                                                               83
Убијте Бабињског!, Анджеј Бабињски...........................................85
Тече твоја „Волга“..., Макс Батурин..............................................86
Лењин... Лењинград..., Макс Батурин.............................................86
Тихи дан..., Макс Батурин................................................................87
Трохеј зимског јутра, Бојан Белић..................................................88
Ткање, Бојан Белић...........................................................................88
Молитва за чула, Бојан Белић.........................................................88
Злато старине, Бојан Белић............................................................89
Искушење, Томаш Бескињски........................................................ 90
Када умре она..., Владимир Богићевић...........................................91
Знаш ли за тргове и кафане..., Владимир Богићевић....................92
Чини се, уморни шум ветра..., Владимир Богићевић....................93
И камен је један после смрти..., Владимир Богићевић.................94
Ничег овде немам..., Владимир Богићевић.....................................95
Од свих небеских откровења..., Владимир Богићевић..................95
Овај прах у светлости..., Зоран Богићевић....................................96
Кад се не можеш сакрити од сунца..., Зоран Богићевић..............96
Анри Мишо, Зоран Богићевић..........................................................97
Метеж очекиван у таквој прилици..., Зоран Богићевић...............98
На обалу отићи док млади..., Зоран Богићевић.............................98
Фернандо Песоа, Зоран Богићевић.................................................99
Љубавници моји умрли песници, Рафал Војачек..........................100
Туђа невоља, Иља Габај..................................................................101
Крај, Гијевик...................................................................................102
Назовитете то добрим браком, Роберт Грејвс..........................103
Предозираност, Мајкл Дрансфилд................................................104
Самоубиствени камен, Робинсон Џеферс....................................105
Ритуал, Хари Крозби.....................................................................106
Реквизити, Хари Крозби................................................................106
Звона Чироки понија, Д. А. Леви...................................................107
Химере, Д. А. Леви..........................................................................108
Солилоквиј о самоубиству, Абрахам Линколн............................109
Пут, Ришард Малчевски – Бруно.................................................110
Аутопортрет, Зоран М. Мандић..................................................111
Јамари, Зоран М. Мандић..............................................................114
У себи синоћ, Зоран М. Мандић....................................................116
Можда сам могао другачије, Зоран М. Мандић..........................117
Песма сакристија, Зоран М. Мандић...........................................117
Око, Зоран М. Мандић....................................................................118
Мале уходе, Зоран М. Мандић.......................................................119
Митови нијанси, Зоран М. Мандић...............................................119
Предграђе, Зоран М. Мандић........................................................120
Писмо, Зоран М. Мандић...............................................................121
Сто за писање, Зоран М. Мандић.................................................122
Смеће, Зоран М. Мандић................................................................122
Монолог, Шандор Мараи................................................................125
Почетак, Шандор Мараи...............................................................125
Одсуство, Шарлот Мев..................................................................127
Белина, Александар Милошевић...................................................128
У селу сам..., Александар Морев...................................................129
Ако пада киша..., Александар Морев............................................129
Русија, Александар Морев.............................................................130
Каснити – у свему каснити..., Александар Морев......................130
Куртоазија – њима..., Сергеј Морозов.........................................131
Све даљи су и дани и час..., Сергеј Морозов................................131
Боже, дај лаку смрт, зацело..., Сергеј Морозов..........................132
Након поплаве зноја, Никола Цинцар Попоски...........................133
Осамдесете, бркате..., Борис Рижиј............................................136
Свеевропски ће се сјај слити..., Борис Рижиј...............................137
У сећању мом, негде у куту..., Борис Рижиј.................................138
Песма, Џон Саклинг.......................................................................139
Самоубиство у рову, Зигфрид Сасун............................................140
Самоубилачка белешка, Ен Секстон.............................................141
Силвијина смрт, Ен Секстон.........................................................144
Хроника, Кристијан де Силва........................................................146
Смрт у прохладно вече, Франк Станфорд....................................147
Светлост коју мртви виде, Франк Станфорд..............................147
Успех стиже у Крављи поток, Џејмс Тејт...................................149
Срећа, Пјер Тилман........................................................................151
Све то, Пјер Тилман.......................................................................151
Звезде, Доминик Трон....................................................................152
Говори ноћ, Доминик Трон............................................................152
Станујем код Ривијере..., Бенџамин Роберт Хајдн.....................154
Чим се сетим дана мразних, лепљивих..., Јевгениј Хорват.........155
Вил отпадник, Томас Чатертон.....................................................156
Савет, Томас Чатертон..................................................................157
Фебруар, Томас Чатертон..............................................................159
Гоулеров Реквијем, Томас Чатертон.............................................161
Божићна химна, Томас Чатертон..................................................162
Птица пепела или Предговор за ненаписану поему,
Божидар Шујица.............................................................................165
Дечак и воз, Радослав Недић..........................................................177
ПТТ упозорење, Бранислав Вељковић..........................................181
Кафкина фонтана, Зоран М. Мандић..........................................183

ПОБЕДНИК ГЛАСА ПУБЛИКЕ 2010.
МАРИЈА МИЛЕНКОВИЋ                                                             185
                Новогодишња симфонија.................................................187
                Lupus in fabula...................................................................187
                Нема више срећних људи..................................................188
                Јутра која нису ту............................................................188
                Август у предграђу...........................................................189
                Генерација нулта..............................................................190
                О естетици.......................................................................190
                Панк!..................................................................................191
                Аутобуси ме не воле.........................................................191
               
ИНОСТРАНИ ГОСТ "ШУМАДИЈСКИХ МЕТАФОРА" 2010.
ЕЛКА ЊАГОЛОВА                                                                       193
Лирски душини залогаји Елке Њаголове, Душан Стојковић......195
                Акт....................................................................................197
                Купићу карту у једном правцу........................................197
                Колевка...    .......................................................................198
                Сто за троје.....................................................................199
                Твоје руке...   .....................................................................200
                Снегови..............................................................................200
                Буквар................................................................................201
                Све тако............................................................................201
                Прозор на небу..................................................................202
                Звездана песма..................................................................203

УЧЕСНИЦИ МЕЂУНАРОДНОГ СУСРЕТА ПИСАЦА
НА ПРОМОЦИЈИ "ШУМАДИЈСКИХ МЕТАФОРА" 2010.      205
Тестамент, Ана Сантоликуидо....................................................207
Песник сам, Ана Сантоликуидо.....................................................209
Прећи тај живот..., Александар Герасимов...............................211
Вреле моје речи..., Александар Герасимов...................................211
Вечерња песма, Славе Ђорђо Димоски........................................212

ПОВЕЉА "КАРАЂОРЂЕ" ЗА 2010. ГОДИНУ
ЂОРЂЕ НИКОЛИЋ                                                                        213
Саопштење председника жирија.................................................215
Ђорђе Николић коначно међу својима, Душан Стојковић..........216
                Хаику српска......................................................................223
                Сат.....................................................................................226
                Сеча....................................................................................227
                Песма о моме деди Драгомиру Манићу..........................227
                Размишљање деде Драгутина Николића.......................228
                Сербиа...............................................................................228
                Шумадија..........................................................................229
                Српска глава (одломмци).................................................229
                Фрушка гора.....................................................................233
                О песнику...........................................................................234

ЛЕПОТА ПРИПОВЕДАЊА                                                          235                                                         
Одлука жирија за кратку причу и есеј                                            
на 24-им "Шумадијским метафорама" 2011...............................237
Борбени авион Ф 32, Весна Кораћ, Нови Сад...............................238
Историја нашега живота, Владета Коларевић, Брезовац.........247
Ђука и Јована, Никола Ч. Вујчић, Младеновац...........................253

ЕСЕЈИ И ПРИКАЗИ
                                                                       255
Песник који спаја срца бића и небића, Душан Стојковић...........257
Прочитавање кроз несан, Милијан Деспотовић..........................262                                                                         
Каталог књига младеновачких писаца.........................................267
Младеновачки песници у антологијама .......................................268
Критичка рецепција издања „Шумадијских метафора“ .........269
               
БАШТИНИК (10) ЈОВАН БОГИЋЕВИЋ                                    273
Песнички понори Јована Богићевића, Душан Стојковић............275
                Чепурци..............................................................................279
                Гар умља............................................................................279
                Дажди................................................................................280
                Писмо Лесу Ивановићу.....................................................280
                Свјетлости!......................................................................281
                Прољеће.............................................................................282
                Пахуљице...........................................................................282
                Јапија.................................................................................283
                Пристан.............................................................................283
                Својина...............................................................................284
Песничке збирке Јована Богићевића.............................................285
Песме Јована Богићевића у антологијама...................................285
Критика о песништву Јована Богићевића...................................286
               
ПРЕД ЊИМА ЈЕ ПЕСНИЧКА БУДУЋНОСТ                             287                            
Одлука жирија за ученичке радове...............................................289
Ухватићу птицу снохватицу, Богдан Марковић.........................292
Љубав, Ивана Дамњановић............................................................293
Како бити популаран, Сара Марнику...........................................294
***, Марија Николић......................................................................297
Неће се ноћас излити реке, Милош Дубоњац..............................300
Лутка, Алекса Новичић.................................................................301
Кретен, Алекса Новичић...............................................................302          

              

Нема коментара:

Постави коментар

ПРЕГЛЕД НАЈНОВИЈИХ ЧЛАНАКА НА СТРАНИЦАМА ПОРТАЛА - СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ

VESTI - Era Svetlosti

Баш-баш Срб

Васељенске новине