ЧЕТРДЕСЕТ ГОДИНА 1983 - 2023

ЧЕТРДЕСЕТ ГОДИНА 1983 - 2023
Едиција ЗАВЕТИНЕ

ПРЕПОРУКЕ, ПОНУДЕ, САВРЕМЕНА СРПСКА ПОЕЗИЈА

 * *

 * *

 * *

АЛЕКСАНДАР ЛУКИЋ РИМСКА ИСТОРИЈА ИЗАБРАНЕ ПЕСМЕ

 

Повеља "КАРАЂОРЂЕ" за 2019. годину додељена је Александру Лукићу.

 


 

 

 

 

 

 

 

 У зборнику "ШУМАДИСКЕ МЕТАФОРЕ" Младеновац, 2020, поред обиља других занимљивих прилога,  публикован је (стр. 235-237, извештај о додели ове награде, која у ствари значи објављивање књиге изабраних песама, коју учини један од чланова жирија, најчешће агилни професор Стојковић). Додат је и један ужи избор из рукописа ове књиге изабраних песама, са које се још није осушила штампарска фарба. Жири (Д. Стојковић, З. М. Мандић, о Д Богојевић  је доделио једногласно споменуту Повељу А. Лукићу - истакнутом песнику, романсијеру, књижевном критичару и уреднику часописа Браничево из Пожаревца, свесно да је Браничево под његовим уредништвом  било прави књижевни полигон за изношење критичких ставова о духовној запарложености која је овладала нашом (не)културом. Лукићева поезија је од самих почетака (антологијске песме "На фарми поскока", на пример), била самосвојхна и стваралачки супростављена песничким пројектима који су се заснивали на слеђењу утабаних трагова. Критички тонови, лирски бунт и пркос остали су заштитни знак и каснијег његовог песништва који је прави амалгам лирског, епског и драмског. Цена коју је платио била је незаслужено гурање у сенку. Жири је убеђен како ће књига његових песама која ће му, као деветнаестом добитнику повеље, бити штампана наредне године читалачкој публици то и обелоданити на прави начин."

Лепа препорука!

И ево, књига је  одштампана у пристојном тиражу за данашње прилике. 

 

 

 

 

 

 

 

_______

*  CIP - Каталогизација у публикацији

Народна библиотека Србије, Београд

821.163.41-1

821.163.41.09-1 Лукић А.

ЛУКИЋ, Александар, 1957-

Римска историја : изабране песме / Александар Лукић ;

приредио Душан Стојковић. - Младеновац : Центар за културу и

туризам : Шумадијске метафоре, 2020 (Младеновац : Делта

прес). - 160 стр. : ауторова слика ; 21 cm. - (Библиотека

Којекуде ; књ. 12)

Тираж 300. - Стр. 146-155: Поклапање поетике и етике или

Поезија Александра Лукића / Душан Стојковић. - Белешка о

писцу: стр. 156.

ISBN 978-86-85201-83-7 (ЦЗК)

а) Лукић, Александар (1957-) -- Поезија

COBISS.SR-ID 19916041

      Видети више  детаља: Књижевни додатак

 __________

НАПОМЕНА: Ово издање, ново, сачувано, нудимо по цени од 910,00 динара. Шаљемо поштом (Србија) после уплате на ПосТнеТ упутници - моб. Тел. + 381 61 2135081.Поручиоци изван Србије плаћају трошкове поштарине. Новац шаљу преко Western Union-а на адресу: Мирослав Лукић, Мишљеновац, ул. Цара Лазара 15,  12254 РАБРОВО (молимо да нам пошиљаоци кад пошаљу новац напишу у електронској поруци, miroslav7275@gmail.com,и број – Control number). Могућ је договор око личног преузимања...

19632


 

-----------------------------------Нема коментара:

Постави коментар

ПРЕГЛЕД НАЈНОВИЈИХ ЧЛАНАКА НА СТРАНИЦАМА ПОРТАЛА - СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ

VESTI - Era Svetlosti

Баш-баш Срб

Васељенске новине